História

Penzión „Gazdovský dvor“ sa nachádza v areáli bývalého majera v Trenčianskej Turnej. Tento „Panský majer“ bol vybudovaný už v stredoveku a plnil funkciu producenta živočíšnych a rastlinných produktov
pre Trenčiansky hrad.

V areáli majera bol už v 16. storočí pivovar, ktorý s prestávkami (vojny, živelné pohromy, atď.) fungoval
až do konca 18. storočia. V 19. storočí bola v areáli majera zahájená výroba liehu a začiatkom dvadsiateho storočia (1905) bol do prevádzky uvedený veľkokapacitný liehovar.

Penzión „Gazdovský dvor“ je postavený v ovocnej záhrade areálu bývalého liehovaru, pričom časť budovy stojí práve na pivnici bývalého liehovaru (pivnica slúžila na skladovanie vyrobeného liehu).
Dňa 1.11.2006 bola uvedená do prevádzky reštaurácia penziónu – Reštaurácia Gazdovský dvor.

TOPlist